loading

Loading...

Töötajate areng

Töötajate areng

Ohutusjuhendamine

Sisekoolitused

Ürituste organiseerimine

Töötajate koolitamine on vajalik nii ettevõtte kui ka töötajate arendamiseks. Koolitus peab olema seotud ettevõtte eesmärkidega ning aitama kaasa töötajate ametialaste teadmiste ja oskuste arendamisele ja hoiakute kujunemisele.

KJoon OÜ pakub ettevõtjatele erinevaid koolitusi ja seminare.

Et tõsta töötajate ohutusalast teadlikkust nende töökohtadel saab korraldada iga aastase ohutuskoolituse, kus saab korrata kõiki ettevõttes kehtivate ohutusjuhendite nõudmisi.

Lisaks on soovitatav motivatsiooni tõstmiseks korraldada ka mitte tööga seotud koolitusi, näiteks maalide joonistamine, voolimine või meisterdamine. See aitab areneda töötajate loovust ja isikliku arengut.

Call Now Button