loading

Loading...

Töökeskkonnaspetsialisti haldusteenus

Töökeskkonnaspetsialisti haldusteenus

 • Igas ettevõttes peab olema töökeskkonnaspetsialist.
 • Töökeskkonnaspetsialisti määramisest tuleb teavitada Tööinspektsiooni.
 • Töökeskkonnaspetsialist peab olema töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega.

 

Töökeskkonnaspetsialisti pädevus

Kui töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja ettevõttes puudub, peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist spetsialisti.

 

Töökeskkonnaspetsialisti haldusteenus sisaldab:

 • Ametlikult esindajana määramine Tööinspektsiooni iseteeninduses TEIS.
 • Esmase sisekontrolli teostamine, töökeskkonna kaardistamine.
 • Tööohutusalase süsteemi loomine (dokumentatsioon, registrite pidamine, esmaabi-, tervisekontrollikorraldus, töökeskkonnanõukogu vms).
 • Sisekontrolli korralduse määramine.
 • Ohutusalane sisekontroll kord kvartalis / kord aastas (vastavalt ettevõtte vajadusele).
 • Riskianalüüsi ja tegevuskava koostamise / uuendamise ettepaneku tegemine
 • Ohutusjuhendite koostamise / uuendamise ettepaneku tegemine
 • Pidev konsultatsioon telefoni või e-posti vahendusel

 

Teenuse tellimiseks palun saatke meile päringu

SAADA PÄRING

 

Call Now Button