loading

Loading...

Riskianalüüsi esitamine

Riskianalüüsi esitamine

  1. septembrist 2021 muutus tööandjatel kohustuslikuks esitada riskianalüüs Tööinspektsioonile digitaalselt. Esitamiseks on kaks viisi:
  • Kui riskianalüüs on olemas, saate selle Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas (TEIS) iseteenindus.ti.ee üles laadida;
  • Kui ettevõttel pole veel riskianalüüsi läbi viidud, saate selle meilt tellida.

 

Meie riskianalüüsis on välja toodud erinevad ohutegurid ning abinõud konkreetse ohu vältimiseks ja vähendamiseks, alustades üldistest probleemkohtadest töökeskkonnas ning jätkudes tegevusalapõhiste ohtudega. Riskide hindamise töövahend aitab suurendada ettevõtete teadlikkust töökeskkonna ja sellega seotud ohtude kohta, võimaldab anda ettevõttele vajalikku abi, otsustustuge ja tagasisidet töökeskkonna parandamisel ning motiveerib ettevõtteid looma ohutuid ja tervislikke töötingimusi ning koostama ohtude maandamise tegevuskava.

Kui Tööinspektsioon on ettevõtte suhtes alustanud järelevalvet või on laekunud tööandja töökeskkonna kohta kaebus või vihje, siis korrakaitseseaduse alusel on Tööinspektsiooni teenistujal õigus näha TEIS-i üles laetud töökeskkonna riskianalüüsi sisu.

Call Now Button