loading

Loading...

TTO dokumentatsioon vastavalt seadusandlusele

TTO dokumentatsioon vastavalt seadusandlusele

Riskianalüüs, selle tegevuskava, riskide maandamise meetmed ja ennetavad tegevused

Töösisekorraeeskiri

Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniki ja -nôukogu määramine

Tervisekontrolli kord

Töötajate juhendamine ( juhendid, juhendamise protsess)

Isikukaitsevahendite kord

Esmaabikorralduse kord

Call Now Button